Welcome

Welcome to Llanfaelog Community Council Website. Here you will find details of the responsibilities and workings of the Community Council, as well as information about the area and links to local events.

We hope that you will find the content interesting and informative.

Please contact us if you have any questions concerning the work of the Council, if you have any concerns that you feel the Council should be aware of or where it can help or support you.

Croeso

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanfaelog. Yma cewch fanylion am gyfrifoldebau a gwaith y Cyngor Cymuned, yn ogystal â gwybodaeth am yr ardal a'r cysylltiadau i ddigwyddiadau lleol.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn canfod cynnwys diddorol a llawn gwybodaeth.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y gwaith y Cyngor, os oes gennych unrhyw bryderon eich bod yn teimlo fod y Cyngor yn ymwybodol o neu lle y gall helpu neu eich cefnogi.

News

COMMUNITY COUNCIL

                                  VACANT SEATS -  SEPTEMBER 2023

LLANFAELOG WARD (1 Vacancy)   -  Public Notice 

RHOSNEIGR WARD ( 3 Vacancies )  -  Public Notice